Misyon ve Vizyon


MİSYON
Çevre dostu, yenilenebilir, ulusal kaynağımız olan jeotermal enerjiyi bilime ve tekniğe uygun olarak, en geniş kullanım alanında sürdürülebilir ve etkin bir şekilde yönetmek, işletmek ve bulunduğu yörede en uygun koşullarda toplumun hizmetine sunmak, bölgenin ve ülkenin ekonomisine katkı sağlamaktır.

VİZYON
Sahip olduğu jeotermal enerji kaynaklarını işletmek, toplumun hizmetine sunmak için gereken kurumsal yapıyı oluşturmak, güncel yöntem ve teknolojileri kullanarak kaynak verimliliği ile birlikte hizmet kalitesini arttırmak, tercih edilen ve referans alınan bir kurumsal yapı olmaktır.


Copyright © 2020 | Dikili Jeotermal